ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
     
 
ข้อมูล ITA
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากุล่มอื่น
ITA ปี 2563
ITA ปี 2564
ข้อมูล ITA ปี 2565
 
ข้อมูล ITA กลับหน้าหลัก
    ข้อมูล ITA ปี 2565  
ไม่พบข้อมูล
-->