ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 พ.ย.64 ถึงวันที่ 2 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 "New normal คู่ความเป็นไทยอย่างเหมาะสม"
 
     
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 "New normal คู่ความเป็นไทยอย่างเหมาะสม" ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง