ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l   วิทยาเขตพัทลุง
  
 
 
ข้อมูล ITA
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากุล่มอื่น
ITA ปี 2563
ITA ปี 2564
ข้อมูล ITA ปี 2565
 
ITA ปี 2563 กลับหน้าหลัก