ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
จุลสารประกันคุณภาพ
เริ่มแสดง :: 23 พ.ย.65 ถึงวันที่ 1 ม.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
จุลสารประกันคุณภาพ ฉบับปฐมฤกษ์ (ประจำเดือนตุลาคม 2565)
 
     
จุลสารประกันคุณภาพ ฉบับปฐมฤกษ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565  ---> อ่านทั้งฉบับ PDF <---